Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

www.sp7.tomaszow-maz.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Ludwikowska 113/115

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

tel.  44 723 – 12 – 20;  fax. 44 723 – 12 – 41

e-mail:sp7tom@wp.pl


 

NIP: 773 – 119 – 33 – 65      REGON:  000783841

 

Numer konta bankowego:  58 1240 3145 1111 0000 2778 8550

 

epuap2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
odpowiada: Beata Franczak

wytworzył: Beata Franczak

wprowadził: administrator

data: 26-02-2013

data: 26-02-2013

data: 27-02-2013Rejestr zmian strony